Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Fizyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Fizyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Fizyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Fizyki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Fizyki i Astronomii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Fizyki i Astronomii
  Ocena: pozytywna

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/