Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Astronomia Zobacz
Elektrodynamika Zobacz
Laboratorium fizyczne Zobacz
Matematyka Zobacz
Mechanika klasyczna i relatywistyczna Zobacz
Podstawy fizyki Zobacz
Podstawy fizyki kwantowej Zobacz
Termodynamika i fizyka statystyczna Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/